2015/07/13

Komunikacja w relacjach rodzinnych


Komunikacja w kontaktach międzyludzkich jest ponadkulturowym zjawiskiem i towarzyszy społeczeństwu od początku dziejów.  Wzorce komunikacji, które kształtują się w każdym człowieku wynikają nie tylko z jego indywidualnych cech, ale także  różnych uwarunkowań społeczno – kulturowych, które każdy wynosi między innymi ze swojego rodzinnego domu. Nie ma jednoznacznej definicji komunikacji - jednak na podstawie wielu źródeł można przyjąć, że komunikacja jest procesem bardzo złożonym i opiera się na przekazywaniu informacji za pomocą komunikatu werbalnego bądź niewerbalnego. Należy pamiętać, że komunikacja to przekazywanie drugiej osobie konkretnych informacji, emocji, wszelkich motywów działania.

W komunikacji związanej z relacjami rodzinnymi wyróżniamy dwa podstawowe style: styl partnerski oraz styl niepartnerski (egocentryczny i alocentryczny).


Źródło: www.fotolia.com

STYL PARTNERSKI

Ideą partnerskiego stylu komunikowania się jest to, że osoba prowadząca rozmowę wychodzi z założenia, że jej pragnienia i oczekiwania są tak samo ważne jak oczekiwania i pragnienia jego rozmówcy

Wśród pozostałych, istotnych cech wyróżniamy:

nie narzucanie swoich poglądów na dany temat,
nie ocenianie zachowań drugiej osoby,
nie podporządkowywanie swoich poglądów
 lub postępowania  względem oczekiwań innych,
oraz dbanie o zrozumienie wypowiedzi.

Tego typu zachowania są podstawą wysokiego
poziomu jakości życia rodzinnego.


Partnerski styl komunikacji sprzyja przekazywaniu własnych przeżyć, ujawnianiu własnego „ja”, wyrażania uczuć, udzielaniu informacji zwrotnej, a także stabilności i integracji życia rodzinnego.

STYL NIEPARTNERSKI EGOCENTRYCZNY

Styl niepartnerski o charakterze egocentrycznym związany jest z tym, że osoba komunikująca się w tym stylu koncentruje się tylko i wyłącznie na swoich własnych celach i oczekiwaniach.

Wśród bardziej szczegółowych cech tego stylu wyróżnia się: 

ignorowanie rozmówcy, rozpoczynanie oraz kończenie
rozmowy w wybranym przez siebie momencie, 
przerywanie wypowiedzi drugiej osoby, 
narzucanie tematu rozmowy, 
niesłuchanie i nie dbanie o zrozumienie wypowiedzi, 
oraz kierowanie w stronę rozmówcy nakazów, zakazów lub żądań.

STYL NIEPARTNERSKI ALOCENTRYCZY 

Styl niepartnerski o charakterze alocentrycznym związany jest z tym, że człowiek rezygnuje ze swoich własnych oczekiwań i celów na rzecz tego, co pragnie osiągnąć druga osoba.

Wśród pozostałych cech stylu niepartnerskiego alocentrycznego wymienia się: 

godzenie na to, aby rozmówca słuchał nas nie uważnie, 
nie wyrażanie sprzeciwu wtedy, kiedy 
nasza wypowiedź zostanie przerwana,
 oraz uleganie wszelkim wpływom, radom, a nawet zakazom.


Niepartnerski styl komunikowania się nie sprzyja rodzinie w nawiązywaniu głębokiej więzi, stabilność, a także integracji życia rodzinnego.

~

Poprawna komunikacja w rodzinie sprzyja dobrym relacjom. W takiej komunikacji nie ma oceniania drugiej osoby, osądzania jej czynów, a tym bardziej krytykowania jego zachowań. Każdy człowiek ma prawo mówić o swoich emocjach, wyrażać własne zdanie i ma prawo do tego, żeby został wysłuchany. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

TOP