2015/12/05

Jakie są konsekwencje stylów wychowania? (2/2)


W poprzednim artykule pisałam o konsekwencjach jakie niesie ze sobą jeden z czterech przyjętych stylów wychowania, uważany za prawidłowy, a mianowicie styl autorytatywyny (klik). Natomiast dziś, przedstawię trzy pozostałe style: permisywny, autorytarny i niedbały, które jednak odbijają się w negatywny sposób na kształtowaniu się osobowości i zachowania młodego człowieka.PERMISYWNY STYL WYCHOWANIA

1. Jak zachowują się rodzice?

Są pobłażliwi i w żaden sposób nie ograniczają przejawów autonomii (poczucie sprawowania kontroli), inicjatywy i kompetencji dziecka.
Szybko wybaczają i nie wymagają od dziecka żadnych osiągnięć.
Wprowadzone granice nie są jasne i klarowne dla dziecka.
Gdy wprowadzają jakieś reguły, wyznaczają granice nie są konsekwentni w ich egzekwowaniu.
Maksymalnie dostosowują się do potrzeb i oczekiwań dziecka.

2. Jakie są konsekwencje w zachowaniu dziecka?

Jest egoistyczne oraz niedojrzałe podczas kontaktów z rówieśnikami.
Gorzej w porównaniu z dziećmi wychowywanymi w stylu autorytatywnym radzi sobie w szkole.
Rzadziej podejmuje się zobowiązań i nie jest zainteresowane zdobywaniem nowych umiejętności.
Czasami jest agresywne wobec innych.

3. Jakie są konsekwencje w rozwoju osobowości?

Dziecko charakteryzuje się przerostem poczucia kompetencji (nadkompetencja) oraz ma skrajne, niczym nieograniczone poczucie zarówno autonomii, jak i kompetencji.

AUTORYTARNY STYL WYCHOWANIA

1. Jak zachowują się rodzice?
Są bardzo wymagający i rzadko chwalą osiągnięcia.
W dużym stopniu kontrolują zachowania i działania dziecka.
Nie ofiarowują zarówno ciepła, jak i pomocy.
Ograniczają w istotny sposób poczucie autonomii, inicjatywy oraz kompetencji dziecka.
Pokazują swoją przewagę nad dzieckiem i traktują je przedmiotowo.

2. Jakie są konsekwencje w zachowaniu dziecka?
Jest konformistyczne i uległe w kontaktach społecznych.
Często przejawia swoją agresję i jest przygaszone.
Wymyka się spod kontroli poprzez prowokujące zachowania.

3. Jakie są konsekwencje w rozwoju osobowości?
U dziecka dominuje wstyd, zwątpienie,poczucie winy i niższości - czuje się gorsze od innych.

NIEDBAŁY STYL WYCHOWANIA

1.Jak zachowują się rodzice?

Nie wykazują żadnego zainteresowania zarówno dzieckiem, jak i jego potrzebami.
Są fizycznie i psychicznie niedostępni dla dziecka.
Nie łączą ich z dzieckiem żadne więzi emocjonalne.
Są często zajęci innymi rzeczami i sprawami niż dziecko.
Zaniedbują obowiązki - zarówno opiekuńcze, jak i wychowawcze

2.Jakie są konsekwencje w zachowaniu dziecka?

Dziecko jest bardzo impulsywne i aspołeczne w kontaktach z innymi dziećmi.
Często doświadczają poczucia zagubienia, a świat odbierają bardzo chaotycznie.
Nie wykazuje zainteresowania w zdobywaniu nowych umiejętności.

3.Jakie są konsekwencje w rozwoju osobowości?

Tak samo jak w autorytarnym stylu wychowania u dziecka dominuje wstyd, zwątpienie,poczucie winy i niższości - czuje się gorsze od innych.
~
To koniec, krótkiego, złożonego z dwóch artykułów cyklu poświęconego tematyce dotyczącej konsekwencji stosowania poszczególnych stylów wychowania dziecka.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

TOP