2016/02/03

O rozwiązywaniu problemów


Zastanawialiście się kiedyś nad tym, czym jest rozwiązywanie problemu? I czym tak naprawdę jest sam problem? W dzisiejszych czasach, obecnym tempie życia i ciągłej gonitwie za pieniędzmi często zdarza się tak, że problemem nazywamy taki stan rzeczy, który tak naprawdę problemem nie jest. Dlatego też zanim przejdę do rozwiązywania problemów, chciałabym najpierw przyjąć ogólną definicję problemu. 


Problem to rozbieżność pomiędzy stanem wyjściowym,
a pożądanym stanem docelowym, której nie jesteśmy
w stanie ustabilizować, zredukować rutynowo (Strelau, 2015).

Uogólniając można powiedzieć, że problemem nie jest sytuacja, kiedy z łatwością możemy zniwelować rozbieżność pomiędzy stanem wyjściowym, a docelowym. Wszelkie rutynowe działania związane z redukcją tej rozbieżności dotyczą różnego rodzaju schematów działania, bądź wyuczonych nawyków. Dlatego jeżeli jesteśmy w stanie wykorzystać jakiś schemat działania, nie mamy do czynienia z problemem. Nie musimy wtedy niczego rozwiązywać, ponieważ jesteśmy świadomi tego jak powinniśmy działać - wyjątkiem są takie sytuacje, kiedy to dla własnej satysfakcji i podniesienia poziomu samooceny chcemy stworzyć nowy sposób działania.

Rozwiązywanie problemu to aktywność skoncentrowana
na redukowaniu rozbieżności pomiędzy stanem aktualnym,
 a stanem pożądanym/narzuconym (Strelau, 2015).

Jak wiadomo - rozwiązywanie problemów jest ukierunkowane na określony cel, dlatego też cały proces trwa tak długo, aż rozbieżność pomiędzy tym co jest (stan aktualny), a co według nas powinno być (stan żądany) zostanie zredukowana do maksimum, albo do akceptowalnych rozmiarów. Jednak zdarzają się takie sytuacje, kiedy to poczynione aktywności związane z rozwiązaniem problemu zostają przerwane przez różne okoliczności zewnętrzne, inne ważne cele lub po prostu brak zasobów. W takich sytuacjach jeżeli problem jest dla nas ważny, to jego rozwiązanie będzie wznawiane tak długo, i tak często aż osiągniemy oczekiwany cel.


FAZY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

1. Dostrzeganie problemu.
2. Analiza sytuacji problemowej.
3. Wytwarzanie pomysłów na rozwiązanie problemu.
4. Weryfikacja pomysłów.
5. Przystępowanie do działania

Kolejny artykuł będzie poświęcony tematyce strategii rozwiązywania problemów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

TOP