2016/05/24

Jak być asertywnym?


Bycie asertywnym wielu osobom kojarzy się z umiejętnością mówienia "nie". Jednak czy tylko do tego ogranicza się ta postawa? Otóż nie. W psychologii asertywność oznacza posiadanie oraz wyrażenie swojego zdania, bądź opinii, a także bezpośrednie wyrażanie różnego rodzaju emocji (nie tylko tych pozytywnych) oraz postaw, które w żaden sposób nie naruszają zarówno praw, jak i psychicznego terytorium nie tylko innych, ale także własnych. Warto także pamiętać o tym, że zachowanie asertywne jednoznacznie wyklucza jakiekolwiek zachowania agresywne wobec kogokolwiek oraz wiąże się także z obroną swoich praw w różnego rodzaju sytuacjach społecznych.


Asertywność związana jest także z umiejętnością przyjmowania informacji pozytywnych, chwaleniem osób znajdujących się w naszym otoczeniu, świadomym rozumieniu i wyrażaniu emocji, mówieniu o swoich własnych potrzebach i oczekiwaniach, a także sposobie reagowania na różnego rodzaju krytykę i atak. Jednak najistotniejszą regułą i zasadą asertywności jest to, aby szanować prawa drugiej osoby i samą osobę, a także pamiętać w tym wszystkim o samym sobie. Podchodząc w ten sposób do asertywności, można powiedzieć, że znacząco wpływa ona na zachowanie dobrych relacji z osobami, którymi otaczamy się na co dzień. 

JAK BYĆ ASERTYWNYM?
  1. Nie unikaj słowa "NIE", ponieważ jest ono tak samo ważne jak "TAK".
  2. Musisz być świadomy swoich własnych praw, wartości oraz mocnych stron - wtedy o wiele łatwiej jest Ci bronić się i chronić, gdy znasz swoje psychologiczne granice.
  3. Przedstaw swoje zdanie, i mów o nim w każdej sytuacji, gdy tylko ktoś Cię krytykuje - pamiętaj, że to tylko opinia na Twój temat, a nie koniecznie prawda i nie musisz się z nią zgadzać.
  4. Przerywaj każdą sytuację, w której czujesz się źle traktowany.
  5. Pamiętaj, że każdy ma prawo do swoich poglądów, dlatego nie przekonuj nikogo do swoich racji, tylko przedstaw swoją opinię.
  6. Używaj komunikatów "JA", zamiast "TY".
  7. Otwarcie mów o tym, co jest dla Ciebie ważne. 
  8. Wyrażaj i przyjmuj uczucia pozytywne.
  9. Nie zapominaj o tym, że inni też mają prawo do zachować asertywnych.
Zachowania asertywne związane są przede wszystkim ze świadomością tego, że każdy z nas ma prawo do odmowy i dbania o swoje dobro. Jednak często zdarza się tak, iż sami się blokujemy poprzez obawy związane z przekonaniem, że poprzez otwarte wyrażanie swoich uczuć i opinii możemy zranić drugiego człowieka - dlatego często rezygnujemy ze swoje własnej asertywności i zgadzamy się na rzeczy, na które wcale nie mamy ochoty. Każdy z nas jest inny, i każdy ma inne cele, plany oraz opinie - także w relacji bliskich i ważnych sobie osób, ale w dobrych relacjach nie mamy obaw przed odtrąceniem i szczerze mówimy o tym, co myślimy na dany temat. Bycie asertywnym, to życie w zgodzie ze samym sobą.

Literatura:
Król - Fijewska, M. (1993). Trening asertywności. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

TOP