2016/06/01

10 specyficznych zachowań komunikacyjnych u kobiet i mężczyzn


Komunikacja w relacjach rodzinnych jest bardzo ważna, dlatego warto dołożyć wszelkich starań, aby była ona nie tylko na odpowiednim poziomie, ale także, żeby jednoznacznie dominował styl partnerski. Każdy indywidualnie powinien pracować przede wszystkim nad sobą i starać się, aby ta komunikacja wyglądała tak, jak byśmy chcieli. Pomocna w tym zakresie jest wiedza związana ze specyficznymi zachowaniami komunikacyjnymi, jakie pojawiają się u kobiet, jak i u mężczyzn. Trzeba pamiętać o tym, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni podczas wzajemnych relacji i komunikacji koncentrują się na zupełnie innych treściach, i zwracają uwagę na zupełnie inne aspekty. 


 1. Mężczyźni skupiają się na czynnościach, a kobiety na relacjach.
 2. Dla mężczyzn rozmowa ma charakter informacyjny, a dla kobiet kobiet rozmowa jest formą interakcji i ma większe znaczenie niż dla mężczyzn.
 3. Kobiety bardziej niż mężczyźni mają tendencję do zachowań o charakterze wspólnotowym, co odzwierciedla się w zwracaniu uwagi na potrzeby innych.
 4. Mężczyźni bardziej niż kobiety wykazują tendencję do bycia tzw. działaczami  i posiadają większą motywację do tego, aby wyodrębnić się z grupy, odróżniać się od innych oraz koncentrować się bardziej na sobie niż innych.
 5. W trakcie komunikacji mężczyźni zwracają bardziej uwagę na aspekty racjonalne, zaś kobiety na sferę emocjonalno - uczuciową. 
 6. Dla płci męskiej komunikacja ma charakter negocjacji, przy czym starają się utrzymać wysoki poziom i starają się zabezpieczyć przed tym, aby nie zostać zepchniętym niżej. Zaś dla kobiet komunikacja również ma charakter negocjacyjny, jednak ich celem jest osiągnięcie bliskości, 
 7. Mężczyźni więcej czasu poświęcają na myślenie w kategoriach hierarchii i dostosowania się do ocen - dlatego też częściej oceniają i rozpatrują korzyści w aspekcie zysków i strat. 
 8. Dla kobiet celem rozmowy jest przejawianie intymności i jest to sposób na unikanie izolacji.
 9. W sytuacjach kryzysowych mężczyźni lepiej niż kobiety są w stanie kontrolować swoje emocje. Zaś kobiety w takich sytuacjach bardziej nastawione są na poszukiwanie wsparcia oraz dania upustu swoim emocjom.
 10. Kobiety preferują rozmowy o uczuciach i sprawach osobistych, zaś mężczyźni o polityce, sporcie i o innych problemach nie posiadających kontekstu osobistego. 
Mam nadzieję, że wiedza z tego zakresu na pewno pomoże i będzie sprzyjać Wam unikaniu wielu nieporozumień, gdy będziecie mieć świadomość tego, na czym koncentruje się druga osoba oraz będziecie w stanie lepiej zrozumieć siebie nawzajem.


1 komentarz:

 1. Nawet rozmowy o polityce mogą prowadzić do rozmów o sprawach osobistych. Myślę, że chcąc aby obie strony były zadowolone warto tematy różnicować ;)

  OdpowiedzUsuń

TOP