2016/06/24

Neuroprzekaźnik odpowiedzialny za lęki i fobie społeczne?


O specyfice fobii społecznych pisałam przy okazji artykułu Aż strach się bać, czyli parę słów o fobiach. Dziś opowiem Tobie o odkryciu szwedzkich psychologów, którzy twierdzą, że im więcej organizm wydziela serotoniny, tym człowiek jest bardziej niespokojny w sytuacjach społecznych.


Każdy z nas odczuwa pewną niepewność oraz stres związany z wszelkiego rodzaju wystąpieniami publicznymi, bądź oficjalnymi przemówieniami. Jednak, gdy ta obawa przekształca się w paraliżujący lęk, który istotnie wpływa na nasze funkcjonowanie to może świadczyć o tym, że cierpimy na fobię społeczną.

Leki stosowane zazwyczaj podczas leczenia fobii społecznej pochodzą z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), których funkcją i zadaniem jest zwiększenie serotoniny. Dlaczego? Ponieważ zarówno lekarze, jak i psycholodzy w odniesieniu do wcześniejszych badań uważali, że osoby cierpiące z powodu fobii społecznych wytwarzają za mało neuroprzekaźnika serotoniny.

Jednak z najnowszych badań przeprowadzonych przez zespół naukowców prowadzony przez profesora Matsa Fredriksona i profesora Tomasa Furmarka z Uniwersytetu w Upsali wynika, że jest odwrotnie. Naukowcy twierdzą, że osoby cierpiące na zaburzenia lękowe w postaci fobii społecznych wytwarzają zbyt dużo serotoniny. Grupa naukowców do przeprowadzenia badania wykorzystywała technikę PET, czyli pozytronową tomografię emisyjną oraz radioaktywne znakowanie markerów w celu zmierzenia poziomu serotoniny w mózgu. Na podstawie w ten sposób przeprowadzonych badań, okazało się, że u osób ze zdiagnozowaną fobią społeczną w ciele migdałowatym mózgu stwierdzono zbyt wysoki poziom serotoniny. Ciało migdałowate mózgu odpowiedzialne jest za powstawanie negatywnych emocji, reakcji obronnych i agresji. Po analizie wyników badań stwierdzono, że istnieje zależność pomiędzy poziomem neuroprzekaźnika, a fobiami społecznymi - im wyższy poziom serotoniny, tym większe (intensywniejsze) stany lękowe u osób cierpiących z powodu fobii społecznych.

Mats Fredrikson i Tomas Furmark:
Nasze odkrycie jest bardzo ważnym krokiem naprzód, jeśli chodzi o identyfikację zmian, jakie zachodzą w poziomach neuroprzekaźnikach w mózgach osób cierpiących na stany lękowe, fobie i nerwice. Wykazaliśmy, że serotonina może zwiększać niepokój, a nie zmniejszać go jak sądzono do tej pory.

Źródło:
Frick A, Åhs F, Engman J, et al. Serotonin Synthesis and Reuptake in Social Anxiety Disorder: A Positron Emission Tomography Study. JAMA Psychiatry. 2015.
http://www.medicaldaily.com/social-phobia-linked-high-levels-serotonin-time-rethink-ssris-and-other-anxiety-drugs-338608
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26083190

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

TOP