2017/04/28

Czym jest uwaga?
5 sposobów na ćwiczenie koncentracji


Zastanawialiście się kiedyś nad tym, czym tak naprawdę jest uwaga? Co faktycznie oznacza wyrażenie nie mogę się skoncentrować? A może szukasz efektownych ćwiczeń na poprawę koncentracji uwagi? Jeżeli, na którekolwiek z powyższych pytań odpowiedziałeś "tak", to ten tekst jest właśnie dla Ciebie.

Na początek trochę teorii.

CZYM JEST UWAGA?
Jest to nic innego, jak pewnego rodzaju mechanizm, który jest odpowiedzialny za redukowanie nadmiaru informacji. Dzięki tej redukcji nasz system poznawczy dostrzega tylko część bodźców, które docierają do nas za pośrednictwem zmysłów (np. wzrok, słuch) i nie dochodzi do momentów nazywanych przeładowaniem. Najważniejszymi aspektami uwagi jest świadomość oraz dokonywanie wyboru, czyli rezygnacja z części odbieranych bodźców i skoncentrowanie się na jednej rzeczy. To dzięki uwadze uruchamiamy tylko jeden z wielu procesów myślenia, dzięki temu wykonujemy jedną z możliwych reakcji. 
Uwaga jest objęciem w posiadanie umysłu, w czystej i żywej postaci, jednego z - jak się wydaje - wielu obiektów lub biegów myśli, możliwych do objęcia w tym samym czasie. (...) Oznacza wycofanie się z pewnych rzeczy, w celu skutecznego radzenia sobie z innymi.
William James
CZTERY FUNKCJE UWAGI
Warto jeszcze wspomnieć o tym, że uwaga posiada cztery podstawowe funkcje: selektywność - wybór jednego bodźca, czujność - gotowość na pojawienie się jakiegoś sygnału, przeszukiwanie - czyli wyszukiwanie istotnych dla nas informacji oraz kontrola czynności jednoczesnych - utrzymywanie uwagi na wykonywaniu kilku zadań jednocześnie.

ZDOLNOŚĆ WYBORU
Dokonywanie wyboru to nic innego, jak pewnego rodzaju zdolność wyboru jednego bodźca/ciągu myśli kosztem innych. Taka selekcja informacji pozwala na stłumienie części bodźców/myśli, aby skoncentrować się na tym, co z jakichś powodów jest ważniejsze. To właśnie dzięki selektywności jesteśmy w stanie wykonywać większość codziennych czynności, np. czytać książkę w pociągu. A gdy koncentracja uwagi zawodzi, to zamiast czytać książkę przysłuchujemy się czyjejś rozmowie lub odbiegamy gdzieś daleko myślami, zamiast skoncentrować swoją uwagę na czytaniu.

ZADANIE STROOPA
Ciekawym przykładem selektywności informacji oraz kontroli poznawczej jest zadanie Stroopa, które polegało na nazwaniu koloru każdego słowa.

Zadanie 1: Nazwij kolor czcionki. 
zielony czerwony niebieski żółty
Zadanie 2: Nazwij kolor czcionki. 
zielony czerwony niebieski żółty

Zadanie jest do wykonania, ale wymaga stłumienia (redukcja nadmiaru informacji) umiejętności czytania w przypadku zadania 2. i nazwania poszczególnych kolorów, a czas reakcji jest znacznie wydłużony, ponieważ informacje nie są ze sobą spójne.

5 EFEKTYWNYCH ĆWICZEŃ NA KONCENTRACJĘ UWAGI
❶ Rozwiązywanie i granie w różnego rodzaju łamigłówki i gry matematyczno-logiczne, takie jak: sudoku, memory, szachy, jenga, a także rozwiązywanie działań matematycznych w pamięci.
❷ Wyszukiwanie poszczególnych elementów, ciągu liter lub cyfr, na przykład odnajdywanie w ciągu liter literki "s", lub w ciągu cyfr cyfry "4". 
❸ Wykreślanie poszczególnych wyrazów z ciągu liter.
❹ Odnajdywanie różnic pomiędzy dwoma pozornie podobnymi obrazkami.
❺ Rozwiązywanie labiryntów, a także ich samodzielne tworzenie.

CIEKAWOSTKA
W 1993 roku w uniwersytecie Kalifornijskim zespół psychologów pod przewodnictwem Frances Rauscher przeprowadzono eksperyment, który wykazał, że słuchanie muzyki Mozarta przed rozwiązywaniem zadań przestrzennych wpływa na ich wykonanie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

TOP