2017/04/02

Jesteś zielony? Bądź niebieski dla autyzmu!
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu


Dziś, drugiego kwietnia jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, którego celem jest szczerzenie świadomości społeczeństwa na temat autyzmu dziecięcego. Charakterystycznym motywem obchodu Światowego Dnia Świadomości Autyzmu jest kolor niebieski.

esteś zielony? Bądź niebieski dla autyzmu! Światowy Dzień Świadomości Autyzmu; autyzm
CZYM JEST AUTYZM DZIECIĘCY?
(autyzm wczesnodziecięcy, autyzm głęboki, zespół Kannera)
Jest to zaburzenie rozwojowe, które odzwierciedla się we wszystkich obszarach funkcjonowania dziecka. Z obrazu klinicznego wynika, że dziecko z autyzmem ma problemy w takich sferach jak: rozwój społeczny, komunikowanie się (werbalne i niewerbalne) sztywność wzorców zachowania, aktywności i zainteresowań. Przyczyny autyzmu nie są do końca znane, jednak przyjmuje się, że u podłoża tego zaburzenia znajdują się czynniki biologiczne, czyli różnego rodzaju uszkodzenia mózgu, które mogą pojawić się na skutek czynników teratogennych w trakcie ciąży i porodu, a także różnego rodzaju defekty neurologiczne. Wśród najczęściej wymienianych przyczyn autyzmu wymienia się: uwarunkowania genetyczne, wiek ojca powyżej 40 lat, nietolerancja kazeiny i glutenu, urazy okołoporodowe, toksoplazmozę oraz dziecięce porażenie mózgowe.

DWA WZORCE ROZWOJU AUTYZMU
Wśród badań koncentrujących się na całościowych zaburzeniach rozwoju, to właśnie tych, które koncentrują się na autyzmie jest najwięcej. Na ich podstawie wyróżnia się dwa podstawowe wzorce rozwoju autyzmu. Najbardziej popularnym wzorcem jest to, że objawy można zaobserwować już u dzieci w pierwszym roku życia. Z przeprowadzonych badań i wywiadów środowiskowych z rodzicami wynika, że objawy autyzmu mogą pojawić się już w 8. miesiącu życia dziecka. W drugim wzorcu rozwoju autyzmu (1/3 przypadków) dziecko rozwija się prawidłowo do 16. lub 24. miesiąca życia, a potem występuje regres, czyli utrata nabytych umiejętności. Głównie można zaobserwować utratę zdolności językowych oraz brak zainteresowania kontaktami społecznymi.

ZABURZENIA INTERAKCJI SPOŁECZNYCH
Podstawowym obszarem, w którym występują objawy autyzmu są zaburzenia interakcji społecznych, które zazwyczaj objawiają się brakiem wymiany społecznej i emocjonalnej z innymi osobami, niestandardowymi zachowaniami niewerbalnymi pojawiającymi się podczas kontaktu wzrokowego, różne postawy ciała, a także gesty, które służą do regulacji interakcji społecznych. Oprócz tego można także zaobserwować takie zachowania jak brak zainteresowania relacjami z innymi osobami (nawet dziećmi) oraz nieumiejętność dzielenia radości i zainteresowań. Zupełnie innym aspektem związanym z zaburzeniami interakcji społecznych jest to, że 3-4 letnie dzieci dotknięte autyzmem, pomimo tego, że rozpoznają nowe  bodźce wzrokowe nie są w stanie rozpoznać twarzy swojej matki - dlatego uważa się, że zaburzenia związane z pamięcią twarzy są charakterystyczne dla dzieci z autyzmem. Dodatkowo dzieci z autyzmem mają problem z rozpoznawaniem i ekspresją emocji: dzieci są w stanie rozpoznać proste emocje takie jak radość lub smutek, jednak w przypadku bardziej złożonych emocji pojawiają się problemy. Z czego to wynika? Dzieci z autyzmem w porównaniu z dziećmi zdrowymi różnią się neuronalnym przetwarzaniem bodźców emocjonalnych.

WCZESNE TRUDNOŚCI W ROZWOJU DZIECI Z AUTYZMEM
Przed 6. miesiącem życia
 • Zaburzony kontakt wzrokowy.
 • Brak zainteresowania ludźmi, ignorowanie ich, krótki czas patrzenia na ludzi.
 • Brak zdolności naprzemiennego uczestnictwa w interakcji, ubogi repertuar zachowań interpersonalnych.
 • Brak odpowiedzi na komunikaty kierowane do dziecka przez rodzica.

Około 8.-10. miesiąc życia
 • Brak reakcji na własne imię.

Około 8.-12. miesiąc życia
 • Brak wskazywania palcem.

Pierwszy rok życia
 • Brak uśmiechu w sytuacjach społecznych.
 • Brak emocjonalnej synchronii oraz dostosowania mimiki do sytuacji.
 • Zubożona reakcja antycypacyjna.
 • Zaburzenia empatii.

Koniec pierwszego/drugi rok życia
 • Brak poszukiwania kontaktu z innymi osobami w celu dzielenia się z nimi uczuciami.

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu nie służy tylko temu, aby szerzyć świadomość społeczeństwa. Wśród ogólnie przyjętych założeń obchodu tego dnia wymienia się przede wszystkim zwiększenie potencjału zaspokajania potrzeb osób dotkniętych autyzmem, rozwijanie indywidualnych talentów i umiejętności, a także poprawę dostępu do różnego rodzaju usług opiekuńczych i pomocowych. Jeśli chcesz możesz sprawdzić poziom swojej wiedzy na temat autyzmu w jednym, albo drugim teście.

Literaura:
Cierpiałkowska L., Zalewska, M. (2015). Psychopatologia. s. 571-578. W: Strelau, J., Doliński, D. Psychologia akademicka, tom II. Gdańsk: GWP. s
Davidovitch, M., Glick, L., Holtzman, G., Tirosch, E., Safir, M. P. (2000). Developmental regression in autism: Maternal perception. Journal of Autism and Developmental Disorders, 30, 113-119.

Lord, C. (1995). Follow upof two-year-olds referred for possible autism. Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 36, 1365-1382.
Werner, E., Dawson, G., Osterling, J. A., Dinno, N. (2000) Brief report. Recognition of autism spectrum disorder before one year of age: A retrospective study based on home videotapes. Journal of Autism and Developmetnal Disorders, 30, 157-162.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

TOP