2017/05/23

Dlaczego przerywamy swoje działania?


Domyślam się, że niejednokrotnie podejmowaliście się różnego rodzaju działań, czy też postanowień, jednak w trakcie realizacji swoich planów ugrzęźliście w którymś momencie i porzuciliście swoje dążenia do osiągnięcia wyznaczonego przez siebie celu. Zastanawialiście się kiedyś nad tym, co stoi za tym, że porzucamy swoje działania?

Dziś w miarę przystępny sposób postaram się Wam opowiedzieć o powodach, dlaczego porzucamy różne czynności, a co za tym idzie - nie osiągamy swoich wyznaczonych celów lub zadań. Być może świadomość powodów, z których przerywamy swoje działania spowoduje, że będziecie w stanie tego uniknąć.

Podstawowymi powodami, które stoją za tym, że porzucamy swoje działania są przede wszystkim cztery czynniki: nie spostrzeganie postępu własnych działań, brak jakichkolwiek informacji o osiągniętym na daną chwilę wyniku, brak wpływu na przebieg zdarzeń związanych z danym działaniem, a także utrata ważności konkretnego działania lub pojawienie się czegoś bardziej istotnego.

Kolejne czynniki odpowiedzialne za to, że porzucamy swoje działania to kwestie związane z naszą motywacją: po pierwsze zbyt wysoki poziom motywacji wyjściowej, dzięki której mamy wysoki "zapał" do tego, aby działać, jednak po początkowej euforii motywacja drastycznie spada i w efekcie porzucamy swoje działanie; a po drugie zmniejszenie motywacji wewnętrznej (a nawet eliminacja!) na skutek działań wzmocnień zewnętrznych. 

Również ważną rolę w porzucaniu zadań odgrywają sprawy powiązane z gratyfikacją, i nie tylko mam tutaj na myśli takie sytuacje, kiedy to moment gratyfikacji jest mocno odwleczony w czasie (dlatego warto większe zadania/cele dzielić na mniejsze - obserwuje się wtedy mniejszy spadek motywacji wewnętrznej), ale także takie, kiedy nie oczekujemy gratyfikacji, a wręcz oczekujemy strat. Trochę inna sytuacja jest wtedy, kiedy porzucamy dane działanie na wskutek przesycenia nagrodami, i efekty działań nie przynoszą już nam takiej satysfakcji, jak na samym początku.

Istotne są także emocje jakie towarzyszą nam podczas podejmowania działań, ponieważ lęk przed niepowodzeniem oraz sukcesem może spowodować, że człowiek będzie uciekał do różnego rodzaju technik samoutrudniania, a także podejmowania takich działań, które wykluczą możliwość osiągnięcia konkretnego wyniku.

Dwoma najprostszymi i najbardziej oczywistymi powodami przerwania działań są po prostu: znudzenie aktywnością, jaką podejmujemy w ramach konkretnego działania i spadek zainteresowań oraz spostrzeganie, że prawdopodobieństwo osiągnięcia wyniku spada.

Tak naprawdę przyczyn stojących za tym, dlaczego porzucamy swoje czynności można znaleźć jeszcze kilka, jednak uważam, że najważniejsza w tym wszystkim jest nasza świadomość jakie czynniki, zachowania oraz podejście wpływa w sposób destrukcyjny na nasze działania. Nie chodzi oto, że ktoś nam powie w jaki sposób musimy działać, co musimy robić, aby nie przerwać swoich czynności związanych z osiągnięciem celu naszych działań. Dlatego dziś właśnie starałam się wskazać Wam te aspekty, na które powinniście zwrócić uwagę, jeżeli zależy Wam na efektywności o raz wytrwałości w działaniach.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

TOP