2017/06/19

Zadania rozwojowe w ciągu życia


Rozwijamy się nie zależnie od tego ile mamy lat. Jednak każdy okres naszego życia wiąże się z konkretnymi zadaniami, które mamy do wykonania. Co prawda koncepcja Roberta Havighursta nie jest uniwersalna, ze względu na to, że odnosi się do warunków społeczno-kulturowych w Stanach Zjednoczonych, to jest na tyle rozbudowana, że stanowi solidną bazę do refleksji nad rozwojem człowieka. 


Według idei Havighursta każdy człowiek dorastając i wchodząc w kolejny okres rozwojowy ma do wykonania kilka zadań typowych dla danego okresu. Z definicji wynika, że każde zadanie rozwojowe pojawia się w konkretnym momencie życia każdego człowieka, a jego pozytywne rozwiązanie wpływa pozytywnie na samopoczucie, zadowolenie z życia oraz kolejne zadania rozwojowe. W przypadku, gdy kończy się niepowodzeniem wpływa na pogorszenie nastroju i pojawiają się trudności w realizacji kolejnych zadań. 

ZADANIA ROZWOJOWE W CIĄGU ŻYCIA


Skąd się biorą zadania rozwojowe? Pochodzą z trzech podstawowych źródeł: dojrzewania somatycznego, warunków kulturowych oraz indywidualnych wartości.

NIEMOWLĘCTWO I WCZESNE DZIECIŃSTWO (0 - 5/6)

ŚREDNIE DZIECIŃSTWO (5/6 - 12/13)

ADOLESCENCJA (12/13 - 18)

WCZESNA DOROSŁOŚĆ (18-35)

WIEK ŚREDNI (36-60)

PÓŹNA DOJRZAŁOŚĆ (powyżej 60 r.ż.)


Jak widać koncepcja Huvighursta jest dość obszerna i porusza różnego rodzaju zagadnienia związane z rozwojem człowieka w trakcie jego całego życia. Warto zwrócić uwagę również na to, że poszczególne zadania związane są bezpośrednio z tym, czego oczekuje się od człowieka w danym wieku, czyli w określonym momencie rozwoju. 

Niezależnie od tego ile mamy lat, w każdym z nas zachodzą zmiany rozwojowe. Wiadomo, że u najmłodszych te zmiany są bardziej intensywne i szybciej zauważalne, jednak nie jest to jednoznaczne z tym, że u osób starszych tych zmian rozwojowych nie ma. 

Są - tylko mniej dostrzegalne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

TOP