O PSYCHOMOLOGII


PSYCHOMOLOGIA  jest to strona internetowa, gdzie w centrum zainteresowania będzie znajdował się człowiek i wszystko to, co jest z nim związane. Miejsce to jest efektem zainteresowania nie tylko psychologią, ale także ludzkimi emocjami, które kierują każdym z nas codziennie podczas różnych, łatwiejszych lub trudniejszych sytuacjach.
Nazwa PSYCHOMOLOGIA została utworzona z połączenia zarówno greckich, jak i łacińskich słów:  psyche (gr.) - dusza, homo (łac.) - człowiek oraz logos (gr.) - nauka. Tak samo jak w nazwie, tak i w tematyce poruszanej na niniejszej stronie internetowej w centrum zainteresowania będzie znajdował się człowiek, jego emocje, odczucia i problemy - w odniesieniu do wiedzy psychologicznej. W artykułach zamieszczanych w tym oto miejscu będą poruszane takie treści, które w mniejszym, bądź większym stopniu pomogą zrozumieć samego siebie. Nie napiszę tutaj żadnej recepty na to, aby życie każdego z nas było szczęśliwe, ale poruszę tutaj kwestie związane z motywacją do działania, która wspomoże wprowadzanie zmian nie tylko w codzienności, ale przede wszystkim w nas samych - co w dłuższym czasie może wpłynąć na poprawę i ocenę jakości życia oraz lepsze samopoczucie. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

TOP