2015/11/30

Jakie są konsekwencje stylów wychowania? (1/2)Istnieje więc słuszna miara, którą trzeba zachować, między słabością, 
która zwielokrotniłaby kaprys
dziecka, a przymusem, 
który usztywniłby bądź wypaczył spontaniczność rozwoju.

Debesse 

Wychowanie młodego człowieka, to nie lada wyzwanie - każdemu z rodziców zależy na tym, aby jak najlepiej wychować swoje dziecko. Aby dziecko prawidłowo się rozwijało w okresie dzieciństwa, bardzo ważne jest osiągnięcie równowagi pomiędzy rozwijającymi kompetencjami dziecka, dążeniem do autonomii i przejawianiem inicjatywy, a bardzo silną potrzebą chronienia dziecka oraz kontrolowania jego zachowań. 

W sytuacji, kiedy to kontrola nad dzieckiem jest zbyt restrykcyjna to może skutkować tym, że dziecko nie będzie miało zbyt wielu okazji ku temu, aby rozwijać swoją samodzielność. Natomiast, gdy sytuacja będzie odwrotna, i tym samym kontrola będzie zbyt słaba to dziecko nie rozwinie umiejętności społecznych, które są niezbędne w nawiązywaniu relacji z innymi osobami.Wyróżnia się cztery style wychowania dziecka: autorytatywny (wzajemny), permisywny (pobłażliwy), autorytalny (rygorystyczny) oraz niedbały (niezaangażowany). Każdy z wymienionych stylów charakteryzuje się konkretnymi zachowaniami, które skutkują konsekwencjami zarówno w zachowaniu dziecka, jak i w rozwoju osobowości. Prawidłowym stylem wychowania dziecka jest styl autorytatywny, czyli wzajemny. To właśnie dziś zostaną omówione szczegółowo zarówno zachowania rodziców, jak i konsekwencje w zachowaniu oraz rozwoju osobowości u dziecka. 

AUTORYTATYWNY STYL WYCHOWANIA 

1. Jak zachowują się rodzice?

Sprawują kontrolę, ale mimo to darzą dziecko ciepłem.
Stawiają wyraźne i jasne granice, ale są otwarci na potrzeby dziecka.
Dają dziecku swobodę, ale stawiają jasne wymagania oraz obowiązki.
Pozwalają na samodzielność dziecku, ale udzielają mu koniecznej pomocy.

2. Jakie są konsekwencje w zachowaniu dziecka?

Jest niezależne i wierzy w swoje możliwości.
Jest chętne do współpracy i wrażliwe na potrzeby innych.
Ma zarówno pozytywną, jak i wysoką samoocenę.
W porównaniu z innymi dziećmi osiąga wyższe wyniki w szkole; i znacznie chętniej podejmuje różnego rodzaju wyzwania.

3. Jakie są konsekwencje w rozwoju osobowości?

Dziecko jest zrównoważone i adekwatnie do danej sytuacji ma poczucie autonomii (sprawowanie kontroli), inicjatywy i kompetencji.
Jakie konsekwencje w zachowaniu i osobowości niosą ze sobą następne trzy style wychowania (permisywny, autorytarny i niedbały)? Zapraszam do przeczytania drugiego artykułu poświęconego tematyce stylów wychowania, który pojawi się już niebawem.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

TOP