2016/02/13

Strategie rozwiązywania problemów


W poprzednim artykule wspominałam o tym, czym tak naprawdę jest problem i na czym polega jego rozwiązywanie (klik). Dziś nadeszła pora na omówienie kilku podstawowych strategii rozwiązywania problemów. Strategie te sprawdzają się przede wszystkim w rozwiązywaniu problemów większego kalibru.Tomasz Maruszewski (2011) wyróżnia cztery podstawowe strategie, które są wykorzystywane w sytuacjach problemowych - w życiu codziennym jednak wychodzi tak, że ludzie je modyfikują według swoich potrzeb lub łączą. Wśród wyróżnianych strategii znajdują się takie, jak: przeszukiwanie losowe, przeszukiwanie heurystyczne, oparte na bliskości oraz wykorzystaniu analogii.

STRATEGIA PRZESZUKIWANIA LOSOWEGO
Jeżeli decydujemy się na skorzystanie z tej strategii, to przede wszystkim potrzebujemy dużo czasu, ale mamy 100% gwarancję rozwiązania problemu. Nasze zadanie polega wtedy na tym, że musimy stworzyć przypadkowy zestaw kroków, dzięki któremu w końcu natrafimy na właściwe rozwiązanie problemu. Ten typ strategii najczęściej wykorzystywany jest przez mechaników, którzy sprawdzając poszczególne podzespoły zepsutego samochodu, odnajdują w końcu powód usterki.

STRATEGIA PRZESZUKIWANIA HEURYSTYCZNEGO
W przypadku tej strategii należy pamiętać, że nie daje ona 100% pewności, że uda nam się rozwiązać problem, ale jest znacznie szybsza od przeszukiwania losowego. Główną cechą tej strategii jest to, że polega ona na rozwiązywaniu problemów na podstawie swojej własnej wiedzy i wszelkich informacji zawartych w problemie. Dzięki temu możemy stworzyć swoje własne reguły analizy danych, które wykorzystujemy do jak najlepszego rozwiązania.  

STRATEGIE OPARTE NA BLISKOŚCI
Jest to pewna grupa technik, w której poszukiwanie rozwiązania problemu polega na modyfikacji działań, które wykonaliśmy wcześniej. Rozwiązanie odnajdujemy na zasadzie małych kroków, ciągle zmieniając poprzednie czynności i działania. W przypadku tej strategii dobrze byłoby postawić sobie podcele w drodze do rozwiązania problemu, i po każdym osiągnięciu jednego podcelu sprawdzić czy zbliżyliśmy się do tego, aby osiągnąć stan oczekiwany. 

STRATEGIE OPARTE NA WYKORZYSTANIU ANALOGII
Jest to technika, która polega na tym, abyśmy wykorzystywali pewne zależności występujące w konkretnej dziedzinie, do wykorzystania problemu z zupełnie innej dziedziny. Czyli jeżeli udało nam się rozwiązać jakiś problem stosując takie, a nie inne kroki - być może z obecnym problemem możemy sobie poradzić w podobny, analogiczny sposób?

Popularnym sposobem, techniką radzenia sobie z problemami i szukaniem rozwiązania są heurystyki. Są to nieformalne i skrótowe metody rozwiązywania problemów. Należy jednak pamiętać o tym, że ich ideą nie jest gwarancja rozwiązania problemu, tylko wskazuje drogi i metody z jakich warto byłoby skorzystać. 

METODA REDUKCJI RÓŻNICY
Człowiek w każdym momencie rozwiązywania problemu decyduje jaki krok, najbardziej przybliży go do osiągnięcia konkretnego celu omijając i ignorując inne możliwości. Jak widać jest to prosta strategia, jednak dość zawodna, ponieważ czasami musimy oddalić się od osiągnięcia celu, aby się do niego przybliżyć.

PORUSZANIE SIĘ WSTECZ
Strategia ta polega na wyobrażeniu sobie osiągniętego celu i cofania się do punktu wyjściowego, czyli do stanu rzeczy, w jakim znajdujemy się w danej chwili. W ten oto sposób nie szukamy w sposób chaotyczny rozwiązania danego problemu, tylko szukamy możliwości uzupełnienia przestrzeni pomiędzy osiągniętym celem, a punktem wyjściowym. Jednak należy pamiętać o tym, że nie wszystko jest odwracalne.

METODA ANALIZY ŚRODKÓW I CELÓW
Strategia koncentruje się przede wszystkim na podziale głównego celu, na kilka mniejszych. Tego typu rozwiązywanie problemów wymagają od nas nie tylko lepszego planowania, ale głównie starannej analizy. Należy pamiętać, że każdy mniejszy problem można rozwiązać metodą redukcji różnicy.

Maruszewski, T. (2011) Psychologia poznania. Gdańsk: GWP. S, 379- 382 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

TOP